Cloudware Polska | IBM Platinum Business Partner +48 22 535 38 88 kontakt@bezpiecznesystemyit.pl

Cyberbezpieczeństwo w firmie – główne zasady

Bezpieczne systemy IT > Bezpieczeństwo > Cyberbezpieczeństwo w firmie – główne zasady

Pobierz darmowy poradnik o bezpieczeństwie danych w firmie

Jakie zasady bezpieczeństwa rekomendują eksperci Cloudware na poziomie pojedynczego pracownika, a jakie na poziomie korporacyjnym?

Istotną rzeczą w każdej organizacji jest konieczność posiadania scentralizowanego systemu zarządzania tożsamością cyfrową. Dzięki takiemu rozwiązaniu organizacją będzie w stanie zapanować nad kontami i uprawnieniami pracowników oraz kontami osieroconymi niemającymi właścicieli. Odbywa się to poprzez wdrożenie procesów cyklu życia tożsamości cyfrowej wraz z możliwością wdrożenia odpowiednich regulacji, co bezpośrednio przełoży się na kontrolę nad tym, kto do czego ma dostęp i czy tylko w takim zakresie, jak jest to wymagane.

Kolejną istotną rzeczą jest sukcesywne wdrażanie zarządzania uprawnieniami poprzez role. Takie działanie pozwoli stworzyć katalog dostępów i tym samym ograniczy niespójność dostępów względem pełnionych funkcji.

Następnym ważnym elementem jest wdrożenie regulacji związanych z uprawnieniami użytkowników. Kategoryzacja ryzyka związanego z dostępami pozwoli mieć świadomość o potencjalnych zagrożeniach płynących z dostępu do danych, aplikacji i systemów oraz ułatwi przeprowadzanie audytów wewnętrznych. Kampanie certyfikacyjne pozwolą na cykliczną weryfikację posiadanych uprawnień i utrzymanie tylko tych, które są niezbędne pracownikowi do pełnienia jego obowiązków. Zdefiniowanie reguł rozdziału obowiązków pozwoli z kolei na kontrolę uprawnień.

Na poziomie korporacyjnym ważne jest więc opracowanie skutecznej i spójnej polityki bezpieczeństwa, która z kolei na poziomie pojedynczego pracownika będzie wdrażana zgodnie z zaleceniami. Bo przecież nawet najbardziej zaawansowane rozwiązania nie będę skuteczne, jeśli pozostaną na papierze.

Dowiedz się więcej

Pobierz darmowy poradnik o tym, jak zadbać o bezpieczeństwo systemów IT

Zobacz więcej