Cloudware Polska | IBM Platinum Business Partner +48 22 535 38 88 kontakt@bezpiecznesystemyit.pl

Konta uprzywilejowane to źródło zagrożeń. Jak nimi zarządzać?

Bezpieczne systemy IT > Bezpieczeństwo > Konta uprzywilejowane to źródło zagrożeń. Jak nimi zarządzać?

Pobierz darmowy poradnik o bezpieczeństwie danych w firmie

Konta uprzywilejowane to niezwykle istotny obszar, który nieuregulowany niesie bezpośrednie zagrożenie umożliwienia dostępu do danych systemów i aplikacji organizacji.

Konieczność skutecznej kontroli nad tego typu uprawnieniami jest istotna ze względu na fakt, że takie konta mają podwyższone prawa, często typu root, umożliwiające niekontrolowany dostęp do danych i zasobów organizacji.

Podstawową bezpieczeństwa jest identyfikacja wszystkich tego typu kont, a następnie skuteczny nadzór nad ich wykorzystaniem włącznie z wdrożeniem polityk zmiany haseł, nagrywaniem sesji oraz wyeliminowaniem konieczności przekazywania poświadczeń. Wdrożenie zaawansowanego i skutecznego systemu zarządzania dostępem pozwoli organizacji zminimalizować ryzyko nieuprawnionego dostępu w przypadku kradzieży tożsamości. Wieloskładnikowe uwierzytelnianie oraz dodatkowa kontekstowa kontrola i weryfikacja dostępu pozwoli wprowadzić dodatkowe mechanizmy weryfikacji dostępu, jak również wykonywania konkretnych operacji.

Dowiedz się więcej

Pobierz darmowy poradnik o tym, jak zadbać o bezpieczeństwo systemów IT

Zobacz więcej